Hydraulické vyregulovanie sústavy ÚK

Hydraulické vyregulovanie spočíva v odbornej inštalácii regulačných diagnostických armatúr na vstupe ÚK objektu a v kompletnej výmene všetkých termostatických ventilov s požadovanými parametrami a ich dôsledným a správnym nastavením.

Jedná sa o významný a nutný zásah do vykurovacej sústavy, ktorého výsledkom je funkčný celok úsporného vykurovania. Vykurovacia sústava je svojou funkcionalitou zložitým organizmom, kde akýkoľvek neodborný zásah na jednom vykurovacom telese má vplyv na funkčnosť ostatných vykurovacích telies sústavy. Je preto veľmi podstatné a dôležité dbať na správnu inštaláciu a kompatibilnosť termostatických ventilov s regulačnými armatúrami diferenčného tlaku. Termostatické ventily riadne fungujú a regulujú len vtedy, ak majú na to vytvorené vhodné podmienky. Vytvorenie týchto podmienok je hydraulickým vyregulovaním a vyvážením. Všetky typy a druhy termostatických ventilov sa svojimi vlastnosťami a charakteristikami podstatne líšia. Nie je preto termostatický ventil, ako termostatický ventil. Nestačí ich vyberať podľa vzhľadu, či podľa ceny. Ak sa zvolí nevhodný typ termostatického ventilu, tak samotná sústava nemôže riadne fungovať. Rovnako podstatným elementom v rámci vyregulovania je správna inštalácia diagnostických meracích výstupov, ktoré slúžia na včasnú a presnú diagnostiku možných porúch, či nedostatkov. To všetko, ako celok maximalizuje hospodárnosť a presnosť celého systému. Účelom hydraulického vyregulovania a vyváženia je vytvorenie rovnakých podmienok komfortu u všetkých užívateľov bytov bez znižovania tepelného komfortu.

Hlavnou funkciou termostatických ventilov je:

  • možnosť ovplyvniť a správne rozdeliť prietok vykurovacej vody
  • možnosť ovplyvňovať svoju spotrebu tepla
  • dosiahnuť požadovaný tepelný komfort v jednotlivých miestnostiach.

Zníženie meranej spotreby tepla je dosiahnuteľné iba správne vykonanou kompletnou inštaláciou hydraulického vyregulovania v celom objekte. Inštalácia termostatických ventilov na všetkých vykurovacích telesách je podmienkou. Pôvodné vykurovacie sústavy ÚK v domov nezabezpečovali uvedené funkcie vyregulovania. Boli vybudované v časoch doby, kedy sa spotrebe tepla a možnosti jej regulácie nevenovala žiadna pozornosť. Nové termostatické ventily inštalované v hydraulickom vyregulovaní veľkých vykurovacích sústav sa radia medzi vysokoodporové armatúry. Čo v stručnej charakteristike znamená, že vykurovacie médium preteká cez malý otvor s priemerom 2 až 3mm. Oproti tomu staré radiátorové ventily mali otvor o priemere 10 až 20mm. Preto je potrebné po hydraulickom vyregulovaní zvýšiť diferenčný tlak na toľko, aby mohlo byť vykurovacie médium dotláčané do všetkých vykurovacích telies cez nový termostatický ventil. Zvýšenie tlaku sa dosiahne iba kompletnou montážou vysokoodporových termostatických ventilov na všetkých radiátoroch a zmenou nastavení na vstupe ÚK v objekte a na jednotlivých podlažiach. Ak v sústave s vysokoodporovými ventilmi ostane namontovaný jeden alebo viacero pôvodných nízkoodporových ventilov, vznikne hydraulický skrat. Čo znamená, že cez nízkoodporový ventil pri zvýšenom tlaku pretečie mnohonásobne väčší prietok, ako je potrebné. Takýto radiátor nie je schopný odovzdať viac tepla a vykurovacia voda bez úžitku a bez ochladenia odteká z radiátora a zo samotného domu preč. V takom prípade sa jedná o neproduktívny prietok spôsobujúci iba poruchovosť celého systému. O tento prietok sa však ekvivalentne zníži prietok na ostatných radiátoroch s vysokoodporovými termostatickými ventilmi, kde samozrejme chýba a tieto radiátory strácajú schopnosť vykurovať. Takáto čiastočná rekonštrukcia následne nespĺňa podmienky riadneho hydraulického vyregulovania a nie je možné dosiahnutie jej správneho chodu. Vykurovacia sústava môže mať požadované vlastnosti len vtedy, ak je celá rekonštrukcia zrealizovaná kompletne. Ak nie sú namontované a správne nastavené všetky radiátorové termostatické ventily, má sústava iné vlastnosti, ako je určené. Na nefunkčnosť a poruchy takejto nedokončenej práce sa nevzťahuje záruka realizátora, pretože neúplná realizácia je porušením záručných podmienok.

Dodanie a montáž radiátorov už od 1 kusu
Stierkovanie a maľovanie za radiátormi
Odvoz starých radiátorov a ekologické spracovanie
Hladké a oblé hrany radiátorov pre vaše bezpečie
Poznatky a skúsenosti od REKOMONT
Výmena radiátorov v dvoch etapách